Events

Frokostseminar | Shipping og klimakvoter

  • January 11, 2023
  • 8:30 - 10:00
  • Olav Kyrresgate 22, Bergen

Velkommen til frokosteminar om shipping og klimakvoter. Arrangert av BAHR, Maritime Bargen og Nordea.

Klimakvoter er et verktøy for å fremme reduksjon av utslipp. EUs kvotesystem innebærer at det settes en grense for hvor mange CO2-ekvivalenter som kan slippes ut fra år til år. De som omfattes av kvotesystemet vil måtte kjøpe klimakvoter tilsvarende sine utslipp.

I desember ble det enighet om å inkludere shipping i EUs kvotehandelssystem (ETS) fra 2024.

Hva vil inkludering av shipping i EUs kvotehandelssystem ha å si for redere og befraktere og hvordan kan 2023 brukes til å forberede seg?

Maritime Bergen, BAHR og Nordea inviterer til frokostseminar der vi går nærmere gjennom regelverket og betydningen for den maritime næringen.

Frokost:   08.30 – 09.00
Seminar:  09.00 – 10.00

Introduksjon v/ Maritime Bergen

Loading video ...
close