Events

Fundraising for alternative investeringsfond (AIF) – Invitasjon til seminarrekke  

  • May 11, 2023
  • 16:30 - 19:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om fundraising for alternative investeringsfond, både for å redegjøre for utvalgte sentrale forhold og for å legge til rette for erfaringsutveksling mellom aktørene.

Vi er inne i en tid med uro i finansmarkedene og verden ellers. Samtidig ser vi at det er flere nye, spennende forvaltningsmiljøer (emerging managers) som blir etablert i disse dager og som henter kapital til alternative investeringsfond. Kapitalforvaltningsbransjen er også i løpende utvikling. Fundraising/kapitalinnhenting krever både dedikasjon og bred erfaring. Det er mange kommersielle og legale forhold som må håndteres riktig i forbindelse med en fundraising.

BAHR har over flere tiår arbeidet med ulike kapitalforvaltere og fondsstrukturer. Vi har bistått – og bistår – med utallige kapitalinnhentinger innenfor et bredt spekt spekter av aktivaklasser – private equity, venture, eiendom, infrastruktur, hedgefond, energi/energiomstillingen, private debt, etc. I første halvår arbeider vi med et tyvetalls kapitalinnhentinger og vi ser at hva investorene bryr seg om stadig er i endring.

Seminarrekken består av tre seminarer:

1) «De viktigste veivalgene VED fundraising» – 11. mai 2023, Kl. 16.30 
  • Hva er det som kreves for å sikre en effektiv og vellykket kapitalinnhenting?
  • Hvilke kommersielle valg er det som kan skille mellom suksess og fiasko?

Seminaret vil særlig rette seg mot forvaltere som skal etablere sitt første fond – ofte omtalt som emerging managers. Utgangspunktet for seminaret er hva som bør være på plass for en emerging manager for at det skal være realistisk å få til en effektiv og vellykket fondsetablering. Her vil vi dekke kommersielle så vel som juridiske forhold. Alle disse momenter er selvfølgelig relevante også for allerede etablerte fondsforvaltere.

Etter den faglige delen, som avsluttes kl. 18.00, vil det være mingling og lettere servering frem til kl. 19.00.

Påmelding nedenfor.

***

2) «Markedsføring av alternative investeringsfond mot ikke-profesjonelle investorer»

«Retalisation» av alternative investeringer har blitt varslet av flere aktører, men hvordan ser dette egentlig ut fra et norsk perspektiv og hvilke muligheter har man?

Dato blir annonsert senere.

***

3) «Erfaringer fra konkrete kapitalinnhentinger – dos and dont’s» 

Her vil det være forvaltere selv som redegjør for sine erfaringer med utgangspunkt i egne produkter, i diskusjon moderert av BAHR.

Dato blir annonsert senere.

Loading video ...
close