Events

Havbruksskatt – konsekvenser for næringen

  • November 12, 2019
  • 9:00 - 11:00
  • BAHR Tjuvholmen allé 16

Havbruksskatteutvalget har levert sin innstilling til finansminister Siv Jensen. Hvilke konsekvenser vil innstillingen ha for næringen og investorer? Hva skjer ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021?

Regjeringen oppnevnte høsten 2018 et utvalg som fikk som mandat å vurdere ulike former for ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Utvalget skulle ta stilling til hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Finansminister Siv Jensen uttalte i denne forbindelse at skattesystemet samtidig bør innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer.

4. november 2019 leverte havbruksskatteutvalget sin innstilling til finansministeren. Utvalget har delt seg i et flertall og mindretall.

Seminaret vil gi en innføring i innstillingens innhold og dens potensielle konsekvenser for havbruksnæringen og investorer som retter seg mot dette markedet. First House vil drøfte spørsmålet om havbruksbeskatning i kontekst av mulige endringer i det politiske bildet etter Stortingsvalget i 2021.

Foredragsholdere:

  • Joachim M. Bjerke leder BAHRs faggruppe for skatt- og avgift og arbeider innenfor et vidt spekter av selskapsbeskatning og internasjonal skatterett, inkludert internprising, petroleumsskatt og strukturering av M&A transaksjoner.
  • Carl Emil K. Johannessen er aksjeanalytiker i Pareto Securities, med ansvar for sjømatsektoren.
  • Sigbjørn Aanes er partner i First House, og har bred erfaring fra politisk kommunikasjon, budskapsutvikling og endringsledelse. Han har bakgrunn som kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere.

Til slutt blir det åpent for spørsmål fra publikum.

Seminaret er åpent for næringslivet og investorer og andre som har interesse for havbruk og særskatt.

Frokost serveres fra kl. 09:00. Faglig del fra kl. 09:30 – 11:00.

Loading video ...
close