Events

Hva trender innenfor kapitalforvaltning og private equity

BAHR arbeider løpende med mange ulike saker relatert til kapitalforvaltning og private equity. BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning og private equity består i dag av 25 advokater som utelukkende jobber med juridiske problemstillinger for kapitalforvaltere.

Det har vært en svært innholdsrik høst så langt, og vi har vært involvert i mange spennende saker. Flere har vært omtalt i media, slik som:

 

Kapitalforvaltningsbransjen har utviklet seg mye siste årene, både internasjonalt og i Norge. De internasjonale trendene og produktene kommer til Norge. Videre opererer norske kapitalforvaltere i all hovedsak også internasjonalt, både ved at man søker internasjonale investorer og ved at man investerer i utlandet.

BAHR inviterer til frokostseminar 23. november 2023 kl. 08.30-10.00 hvor vi vil se nærmere på dagsaktuelle temaer og trender i kapitalforvaltningsmarkedet og hvor vi vil dele noen erfaringer. Temaer vi vil være innom er:

  • Såkalt shadow-banking er høyst aktuelt internasjonalt. I korte trekk er dette fond som yter kreditt uten konsesjon som bank. Per i dag er dette primært forbeholdt banker og forsikringsselskaper i Norge. Men nå er ELTIF-forordningen implementert i Norge. BAHR har bistått i forbindelse med etableringen av det første ELTIF-fondet i Norge. Det betyr at det ikke lenger bare er banker mv. som kan yte lån. BAHR vil redegjøre for sine erfaringer i denne forbindelse. Videre vil vi se nærmere på endringene i AIFMD-regelverket (såkalt AIFMD 2.0) hvor muligheten for å yte kreditt skal bli enda enklere. Men det store spørsmålet der er når man kan forvente at disse reglene trer i kraft i Norge.
  • Et annet spørsmål knyttet til kreditt, er fondens mulighet til å ta opp lån eller stille garantier for sine investeringer på fondets balanse. Viktigheten av dette temaet har vært godt belyst i senere tid, og BAHR vil dele noen tanker og erfaringer fra dette.
  • Kapitalforvaltning krever i mange tilfeller konsesjon, enten etter lov om alternative investeringsfond, verdipapirfondloven eller verdipapirhandelloven. BAHR har hittil i år bistått i over 10 konsesjonsprosesser. Vi vil se nærmere på hva som er siste nytt og hva Finanstilsynet er særlig opptatt av.
  • Anti-hvitvasking og kundeklassifisering er et stadig aktuelt tema, som også har særlig fokus hos Finanstilsynet. BAHR vil se nærmere på hva som er de viktigste forholdene knyttet til AML.
  • BAHR jobber også løpende med en rekke kapitalinnhentinger. Per i dag består vi i over 20 kapitalinnhentinger – alt fra forvaltere som er nyetablerte til svært erfarne forvaltere. Vi vil her se på hva som er de dagsaktuelle temaene i en kapitalinnhenting – does and donts.

 

Vi serverer smoothies og kaffe fra kl. 08.15!

Loading video ...
close