Events

Kapitalinnhenting gjennom emisjoner – Do’s and don’ts

Rettede emisjoner har vært den mest brukte strukturen for innhentning av egenkapital på Oslo Børs’ markedsplasser. Av og til har de rettede emisjonene vært etterfulgt av «reparasjonsemisjon» – og av og til ikke. Fortrinnsrettsemisjoner har vært lite benyttet. Praksisen har vært gjenstand for reaksjoner fra investormarkedet, tilsynsmyndigheter og media, blant annet hvorvidt minoritetsaksjonærene hensyntas i tilstrekkelig grad. Oslo Børs har tidligere utgitt retningslinjer for slike emisjoner, Finanstilsynet har nylig gjort det samme, og Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) har publisert retningslinjer for sine medlemsforetak.

Seminaret vil gjennomgå praksis, regelverk og retningslinjer – belyst med praktiske erfaringer, samt hvilke muligheter som finnes for å i større grad sikre deltakelse fra minoritetsaksjonærene og ulike initiativ som finnes på dette området.

 

Agenda

  • Innledning og bakgrunn for seminaret (BAHR)
  • Kort om emisjonsaktivitet, trender og status i markedet, etc. (Oslo Børs)
  • Emisjoner; Rettet vs fortrinn, praktisk gjennomføring, reparasjonsemisjon, prospektregler, praksis, mm. (BAHR)
  • Markedsovervåkning og fokus på likebehandling i forbindelse med emisjoner (Oslo Børs)
  • Initiativ for å fasilitere retaildeltakelse i emisjoner; endring i prospektregler, etc (BAHR med innspill fra Oslo Børs)

 

Foredragsholdere

  • Eirik Høiby Ausland, Direktør førstehåndsmarkedet, Oslo Børs
  • Camilla Iversen, Managing Assosiate, BAHR
  • Lars Knem Christie, Partner, BAHR

 

Frokost serveres fra kl. 08.15. Fagdelen starter kl. 08.30 og avsluttes ca. kl. 09.30. Mulighet for mingling og ekstra spørsmål frem til kl. 10.00 

 

Loading video ...
close