Events

Mangfold i voldgift – invitasjon til seminar

  • August 30, 2022
  • 17:00 - 19:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Det internasjonale voldgiftsmiljøet har den siste tiden på flere måter tatt opp behovet for mer mangfold i voldgift. I perioden 2021-2022 har Wikborg Rein og BAHR gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til nettopp dette temaet, og særlig kjønns- og aldersbalanse ved oppnevning av voldgiftsdommere. Se artikkel i Advokatbladet her. Hovedresultatene av undersøkelsen vil bli presentert på et seminar etterfulgt av paneldebatt med et svært kompetent panel.

Program

Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen

Ola Ø. Nisja og Ulrikke Størseth (Wikborg Rein), Atle Skaldebø-Rød (BAHR) og Bodil Kristine Høstmælingen (CLP).

Nordisk paneldiskusjon

Mangfold i voldgift – hva er status i Norden? Legger vi nok vekt på mangfold når vi oppnevner voldgiftsdommere? Hva er årsakene til mangelen på mangfold? Hva kan vi gjøre for å fremme mangfold?

  • Giuditta Cordero-Moss, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, ordstyrer
  • Marie Nesvik, partner, Wikborg Rein
  • Gisela Knuts, Independent Arbitrator, Helsinki
  • Amund B. Tørum, professor, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
  • Jacob Møller Dirksen, partner, Accura, København

 

Vi avslutter med mingling og servering.

Velkommen!

Loading video ...
close