Events

Manuduksjon | Sivilprosess

BAHRs tvisteløsningsgruppe har gleden av å invitere til manuduksjon i sivilprosess ved partner og advokat Atle Skaldebø-Rød og advokat Mathilde Lund Meltvedt.

Manuduksjonen passer for studenter som tar JUS 4211 (Straff og prosess) ved Universitetet i Oslo nå i høst, og som skal avlegge eksamen før jul. Vi vil gi dere en eksamensrettet gjennomgang av søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3, og en forståelse for hvordan disse fungerer i praksis. Manuduksjonen vil bestå av en mer teoretisk presentasjon av søksmålsbetingelsene, samt en praktisk del der vi i fellesskap gjennomgår en praktisk oppgave med relevante underproblemstillinger. Den praktiske oppgaven vil sendes ut til påmeldte studenter i forkant av manuduksjonen.

Atle og Mathilde jobber med prosess i BAHRs tvisteløsningsgruppe, som Atle leder. Han har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og som utreder i Høyesterett, mens Mathilde tidligere har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett. Vi ser frem til å møte dere!

Det blir lett frokostservering fra klokken 08.15.

Velkommen!

Loading video ...
close