Events

Morgenseminar | ELTIF i Norge fra januar 2023 og ikrafttredelse av endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven

  • January 12, 2023
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Regelverket om European Long-Term Investment Funds (ELTIF) trådte i kraft i EU i 2015. I Norge settes nå reglene i kraft fra 1. januar 2023 (1). ELTIF-fond kan være særlig interessant for både norske investorer og forvaltere ettersom slike fond vil kunne yte lån. Å yte lån i Norge er i dag forbeholdt finansforetak.

Departementet har samtidig vedtatt å sette i kraft de nylig vedtatte reglene i AIF-loven om overtredelsesgebyr og forbud mot å ha ledelsesfunksjon.

BAHR inviterer til morgenseminar om de nye reglene. Vi byr på smoothies og kaffe og te.

Foredragsholdere:

BAHR-partner Peter Hammerich og Specialist Partner Markus Heistad.

 

 (1) Les mer her 

Loading video ...
close