Events

Morgenseminar | Hvordan sikre at egen virksomhet ikke deltar i ulovlig samarbeid om arbeidskraft?

Velkommen til morgenseminar!

I dette seminaret, som arrangeres av BAHR med deltakelse fra Konkurransetilsynet, belyser vi et stadig viktigere tema i krysningsfeltet mellom konkurranserett og arbeidsrett. Parallelt med at myndighetenes fokus i stadig større grad rettes mot konkurranseskadelige praksiser i arbeidsmarkedet, retter vi søkelyset på hva du trenger å vite for å sikre at egen virksomhet ikke deltar i ulovlige praksiser eller samarbeid om arbeidskraft, og hva du kan gjøre dersom regelverket allerede er overtrådt.

 

Bakgrunn og aktualitet

En fersk rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene viser til at stadig flere norske bedrifter praktiserer ordninger som kan påvirke arbeidstakere og forbrukere negativt. Dette kan utgjøre alvorlige overtredelser av konkurransereglene, og gir rom for streng håndheving av konkurransemyndighetene på et område som tradisjonelt har vært arbeidsmyndighetenes domene.

Oppmerksomheten rundt ulovlige praksiser i arbeidsmarkedet er del av en global trend, og retter seg spesielt mot formelle og uformelle avtaler mellom virksomheter om å ikke konkurrere om hverandres ansatte (rekrutteringsavtaler) eller holde lønn og andre arbeidsvilkår nede (lønnsfiksingsavtaler). Også deling av informasjon om lønnskostnader med andre bedrifter, eller oppfordringer i media om å holde lønningene nede, kan være i strid med konkurransereglene.

Virksomheter som bryter konkurransereglene risikerer strenge sanksjoner, som gjerne kommer i tillegg til negativ medieomtale og omdømmetap.

 

Seminaret

I seminaret vil vi gå nærmere inn på:

  • Utviklingen vi ser globalt og i Norge med økt oppmerksomhet rundt praksiser og samarbeid som kan påvirke konkurransen om arbeidskraft negativt
  • Hvordan Konkurransetilsynet ser på problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet og håndhevingen av konkurransereglene
  • Risikobildet ved brudd på arbeidsmiljøloven og konkurranseloven
  • Relevante regler etter arbeidsmiljøloven og konkurranseloven som din virksomhet bør kjenne til for å forstå grensen mellom det lovlige og ulovlige – hvilket handlingsrom gir reglene arbeidsgiverbedrifter som ønsker å beskytte seg mot konkurranse om arbeidskraft?
  • Handlingsregler for å sikre at din virksomhet ikke begir seg ut på ulovlige praksiser i arbeidsmarkedet
  • Handlingsalternativer hvis egen virksomhet allerede opptrer i strid med konkurransereglene

 

Seminaret holdes med deltakelse fra Konkurransetilsynet, som i første omgang håndhever konkurransereglene i Norge. Foredragsholdere er Konkurransetilsynet v/Hans-Petter Hanson (sjefsøkonom), og BAHR-advokatene Elin Moen (partner EU- og konkurranserett), Tor Olav Carlsen (partner Arbeidsliv), Hannah Andresen (Senior Associate Arbeidsliv) og Annette Greve (Senior Associate EU- og konkurranserett).

Vi inviterer til kaffe og en matbit fra kl. 08:00. Det faglige programmet starter kl. 08:30.

Seminaret finner sted i BAHRs lokaler i Oslo.

Velkommen!

 

Meld deg på her:

Loading video ...
close