Events

Morgenseminar | Nå kommer de energiproduserende byggene – en solfylt og konfliktfri utvikling for bygg- og eiendomsbransjen?

  • October 13, 2023
  • 8:30 - 10:30
  • BAHR, Oslo, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo

Fremtidens bygg skal ikke bare brukes, de må også produsere sin egen energi. For å nå de ambisiøse klimamålene Norge og EU har satt seg må byggene våre bidra positivt til klimaregnskapet. Bygg med solceller på taket er en viktig brikke for å få til nettopp det.

Selv om formålet er godt, medfører solceller og energiproduksjon på bygg en rekke både tekniske og juridiske utfordringer. Hvordan kan solceller påvirke finansieringen av bygg? Hvordan kan energiproduksjonen på bygget organiseres? Bør gårdeierne skaffe seg konsesjon for å kunne selge energien videre, eller leie ut takflatene til energiprodusenter? Og hva er konsekvensene av de nye reglene om deling av energiproduksjon på bygg?

Disse og flere andre spørsmål knyttet til energiproduserende bygg vil Entra og BAHR forsøke å besvare når det inviteres til seminar fredag 13. oktober hos BAHR på Tjuvholmen i Oslo.

Foredragsholdere:

  • Stine Hostad, Leder Entra Trondheim
  • Henriette Standnes Brochmann, Advokat Entra
  • Anne Sofie Bjørkholt, Partner BAHR
  • Øystein Nore Nyhus, Advokat BAHR

 

Enkel frokost serveres fra kl. 08.30.

Loading video ...
close