Events

Seminar | Skatteutvalgets forslag til skatte- og avgiftsendringer

Skatteutvalget, ledet av professor Ragnar Torvik, legger mandag 19. desember frem sin utredning om det norske skattesystemet. Onsdag 21. desember har du mulighet til å få en gjennomgang av de viktigste forslagene for bedriftene og dets eiere, herunder spørsmål som:

  • Eventuelle endringer i fritaksmetoden og aksjonærmodellen
  • Formuesskattens rolle i et fremtidig skattesystem
  • Hvordan skattesystemet kan bidra til økt omfordeling og en bedre geografisk fordeling
  • Andre endringer i bedrifts- og kapitalbeskatningen, herunder grunnrenteskattene
  • Endringer i merverdiavgiftssystemet, inklusive vurdering av miljøavgifter

 

Seminaret holdes av professor emeritus dr. juris Frederik Zimmer – som også har vært medlem av utvalget – samt BAHR-partner Joachim M. Bjerke.

Vi serverer smoothies og kaffe/te fra kl. 08.15.

Vi håper flest mulig har lyst til å delta fysisk i våre lokaler, men det blir også mulighet til å delta på Teams for de som ikke kan være med fysisk. Teamsinnkalling sendes ut i forkant av seminaret.

Loading video ...
close