Events

NIR Ung: IP og bærekraft

På vegne av Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) har BAHR gleden av å invitere til årets andre NIR Ung-samling onsdag 14. juni 2023. NIR Ung er NIRs forum for unge immaterialrettsentusiaster.

Tema for denne samlingen er IP og bærekraft, og det blir panelsamtale om ulike aspekter ved forholdet mellom immaterialrett og bærekraft. Der hvor IP gir innehavere enerettigheter, er det fra et bærekraftsperspektiv ofte ønskelig å tillate flerbruk, for eksempel ved reparasjon og gjenbruk. Samtidig kan IP også bidra til å fremme bærekraftsmål, fordi et grunnleggende formål er å fremme ny innovasjon og teknologi, som kan føre til mer miljøvennlige alternativer. Og hva betyr det egentlig at noe er «bærekraftig» eller «grønt»? Hvilken betydning vil reglene om bærekraft ha for norske selskapers IP-strategi og markedsføringsaktiviteter?

Panelet består av dyktige personer som har erfaring med ulike aspekter av bærekraftsspørsmål. Deltakere i panelet er:

  • Inger Berg Ørstavik er professor ved Universitet i Oslo. I 2021 var hun med på å utgi boken Intellectual Property and Sustainable Markets, og hun har forsket på flere ulike problemstillinger innenfor tema, blant annet IP i fornybarsektoren og hvordan enerettene i IP konsumeres og avgrenses mot reparasjon og gjenbruk.
  • Karen Hallandvik er internadvokat i Tomra Systems ASA, hvor hun jobber med både IP og bærekraft, særlig knyttet til sirkulærøkonomi.
  • Nora Bratheim er advokat i Wikborg Rein og har bred erfaring med ulike IP-spørsmål knyttet til bærekraft. Nora jobber blant annet med håndheving og forvaltning av IP-rettigheter innenfor fornybar energi, og har en særlig interesse for hvordan IP kan brukes for å drive frem investeringer i bærekraftig teknologi.
  • Lene Nygård er senioradvokat i BAHR, hvor hun jobber med ESG, bærekraft og EUs taksonomi, og ble omtalt av Kapital som «en av landets mest kunnskapsrike advokater» innenfor disse områdene. Lene jobber særlig med finanssektoren, som er blant sektorene der regulering innenfor området markedsføring av bærekraft har kommet langt.
  • Anja Stensrud Elverum, advokat i BAHR, vil lede panelsamtalen.

 

Etter panelsamtalen blir det servering og mingling med IP-kollegaer.

Loading video ...
close