Events

Morgenseminar | Prosjektfinansiering og AIF-loven

  • June 6, 2019
  • 8:30 - 9:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Finanstilsynet har i dag publisert et rundskriv om prosjektfinansieringsselskaper/syndikater og forholdet til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven). Det nye rundskrivet (9/2019) er vedlagt her.

Finanstilsynet anser at prosjektfinansieringsselskaper som har relativt markedsmessige vilkår typisk må anses som alternative investeringsfond.

“Projektfinansieringsselskaper vil normalt forvalte midler kollektivt på vegne av flere investorer, ha en definert strategi som gir forventning om aggregert avkastning, og de er som regel strukturer som har en rekke investorer uten forutsetninger for å involvere seg aktivt i den daglige driften.”

 

BAHR inviterer til seminar torsdag 6. juni klokken 08.30 – 09.30 hvor temaet er praktiske konsekvenser og tilpasning til Finanstilsynets nye praksis.

Vi vil gå inn på noen av de mest aktuelle temaene, som

  • Hovedkonsekvenser av konsesjonsplikt
  • Markedsføring i og utenfor Norge
  • Markedsføring overfor ikke-profesjonelle investorer
  • Tiltak mot hvitvasking, skatterapportering

 

Foredragsholdere:

Peter Hammerich, Partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Markus Heistad, Advokat i BAHR

Heistad er advokat i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han bistår blant annet med regulatoriske spørsmål for ulike typer private equity-fond og andre typer fond/investeringsstrukturer, og andre kapitalforvaltere som forsikringsforetak, pensjonsforetak og banker. Videre har Heistad bl.a. utstrakt erfaring med transaksjoner i private equity-fond, særlig secondary-transaksjoner

Foredragsholderne vil være tilgjengelige for spørsmål og diskusjon etter seminaret og frem til kl. 10.00

Loading video ...
close