Events

Seminar | Arbeidsrett og bærekraft

  • March 30, 2022
  • 11:00 - 12:00
  • Livestream

Det stilles i dag høye krav til arbeidsgiver. Det gjelder både norske og internasjonale regler. De siste årene har etterlevelse av bærekraftskravene særlig vært i fokus. Arbeidslivsgruppen i BAHR har nå utviklet en egen oversikt over de viktigste bærekraftsreglene som arbeidsgivere må kjenne til og overholde. I seminaret vil vi lansere oversikten og gå gjennom de sentrale kravene for arbeidsgivere.

Et viktig regelverk innenfor arbeidsrett og bærekraft fremover vil være den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. Vi har fått også med oss professor Ola Mestad til å gå litt nærmere inn på hva reglene i den nye loven egentlig sier og hva som er hensynene bak. Mestad ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som la grunnlaget for reglene i den nye åpenhetsloven. Han kjenner derfor svært godt til regelverket som snart trer i kraft.

Professor Ola Mestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Deltakerne får oversendt en digital versjon av BAHRs hefte “Arbeidsrett og bærekraft” etter seminaret. 

Loading video ...
close