Events

Seminar | Boligutvikling 2018 – hvor går veien videre?

 • September 5, 2018
 • 17:00 - 22:00
 • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

BAHR og PrivatMegleren inviterer til seminar om boligutvikling og om hvor veien går videre.

 

PROGRAM

16.30: Dørene åpnes. Registrering av påmeldte

17.00 – 17.30:

Hvor går boligmarkedet?

Erik Bruce, sjefsøkonom i Nordea, vil gi oss et innblikk i det makroøkonomiske bildet og hvorfor boligmarkedet i Norge utvikler seg slik det gjør.

17.30 – 18.00:

Forenklede regler for organisering av større boligutviklingsprosjekter

I større utbyggingsprosjekter vil banken normalt kreve at utbygger må forhåndsselge en viss andel av boligene for å få byggelån. For å kunne innfri bankens krav, deler utbygger gjerne prosjektene opp i flere byggetrinn som hver for seg blir et eierseksjonssameie. Utbygger har imidlertid behov for kontroll over utviklingen av fellesområder, infrastruktur mv helt frem til siste bolig er overlevert og oppdelingen i flere eierseksjonssameier gjør organiseringene av fellesfunksjonene komplisert.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det kan gjøres mer attraktivt for utbyggerne å organisere utbyggingsprosjektet sitt under ett. Utvalget skal levere sin innstilling til høsten. Yngve Fløisand, daglig leder for PrivatMegleren Nye boliger Bergen, og tidligere sjef for JM på Vestlandet, sitter i utvalget. Han vil gi oss noen highlights fra arbeidet og hvilke løsninger som kan bli aktuelle.

18.00 – 18.15: Pause

18.15 – 18.45:

Investorsalg av boligeiendom

Investorsalg er viktig for å holde salg- og byggestarter i gang. Men de er også underlagt begrensinger. Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR, vil gjennomgå sentrale temaer når boligutviklere selger hele bygg eller enkeltleiligheter til investorer:

 • I hvilken grad gjelder boliglånsforskriften ved salg til profesjonell utvikler eller utleier?
 • Strengere regler for eierskap til mer enn to boliger i eierseksjonssameier på høring. Hva innebærer det?
 • Hva er «riktig» skatteulempefradrag ved salg av utleiebygg i AS?
 • Utleie som hybler, pendlerboliger, apartementshotell, omsorgsboliger, kortidsutleie/AirBnB. Hvilke rammer setter reguleringsplanen?
 • Kommunal forkjøpsrett til utleiegårder

Kort sagt alt som kommer inn når boligutvikleren ikke selger til forbruker, men til investor.

18.45 – 19.15:

Compliance i boligbransjen

Et omdømmetap kan være vel så skadelig for en bedrift som et tap i en rettstvist. I denne bolken vil Christina Lyngtveit-Petersson, advokat i Privatmegleren, adressere compliance områder som er aktuelle for aktører i eiendomsbransjen; utbyggere, utleiere og meglere. Vi ser særlig på følgende:

 • Sosial dumping på byggeplassen
 • Hvitvasking
 • Utleiers ansvar for bruken av utleieboliger
 • Innhenting av kapital til boligprosjekter – konsesjonskrav
 • Egenhandel
 • Personvern ved markedsføring av boliger

 19.15 – 22.00:

Mingling og tapas

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser.

Loading video ...
close