Events

Seminar | Byggherrens håndtering av “oppblåste og udokumenterte” entreprenørkrav

  • January 31, 2019
  • 8:30 - 10:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Byggherrer har ofte et inntrykk av at entreprenørene fremsetter oppblåste og udokumenterte krav, uten rot i virkeligheten. Er dette rene byggherrefantasier eller er det en realitet i byggebransjen?

 

BAHR inviterer til byggherreseminar den 31. januar 2019. Seminaret vil fokusere på entreprenørkrav, hvilken dokumentasjon byggherren med rimelighet kan kreve og beslutningspsykologiske feilkilder ved behandlingen av slike krav.

Foredragsholdere vil være advokatene Øystein Myre Bremset og Halvor Mathisen fra BAHR.

BAHRs entrepriseadvokater har lang erfaring med å bistå byggherrer både før og underveis i byggeprosjekter, samt ved etterfølgende tvister. BAHR er topprangert (tier 1) innenfor entreprise, tvisteløsning og fast eiendom i alle internasjonale rangeringer.

 

Loading video ...
close