Events

Seminar | Family Offices

I det tredje i rekken av BAHR og Gablers Family Office-seminarer er temaene porteføljekonstruksjon og valg av jurisdiksjon for investeringer.

Blant foredragsholderne er Bryan Kelly, professor i finans ved Yale School of Management. Kelly har også fartstid fra Morgan Stanley. I tillegg vil Dag Løtveit, seniorrådgiver i Gabler, og Camilla Jøtun, advokat i BAHR, se nærmere på aktuelle problemstillinger.

 

Porteføljekonstruksjon handler om å sette sammen investeringer som til sammen møter investors mål og hensyntar investors risikotoleranse. Det å bygge en portefølje krever forståelse for hvordan ulike typer investeringer virker, samt å kombinere disse. Porteføljekonstruksjonen skal sikre at porteføljen har flere forskjellige avkastningskilder. Videre er det viktig å være bevisst på samvariasjonen til investeringene i porteføljen, særlig under finansielle kriser.

Når man opererer ut fra Norge vil det naturlige utgangspunktet normalt være å investere fra/via Norge. Samtidig ser vi at det stilles spørsmål ved om Norge er en egnet jurisdiksjon for investeringer, særlig fordi Norge anses som lite forutberegnelig. Men er Norge egentlig så galt? Og er det noe «å hente» på å investere gjennom utlandet?

Foredragsholdere og tematikk:

Bryan Kelly, Professor i finans ved Yale School of Management

Kelly vil drøfte problemstillinger knyttet til allokering, risiko og avkastning for en langsiktig investor.

Kellys primære research område er aktivaprising og økonometri. Han har fokusert på temaer knyttet til volatilitet-, hale-, og korrelasjonsrisiko og hans artikler er publisert i bl.a. the American Economic Review, the Quarterly Journal of Economics og the Review of Financial Studies. Kelly jobbet i Morgan Stanley som investment banker før han startet med sin doktorgrad i Finans ved Stern School of Business.

Dag Løtveit, Senior Advisor i Gabler

Løtveit vil se nærmere på porteføljekonstruksjon i forhold til kritiske faktorer som risikoprofil, investeringshorisont og avkastningsmål.

Løtveit er Senior Advisor innen forvalterseleksjon og forvalterovervåkning, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring. Han inngår i Gablers investeringskomité. Løtveit var tidligere CIO for Fixed Income i NBIM (Norges Bank Investment Management) og Partner/CIO i Trient Asset Management før han startet i Gabler.

Camilla JøtunAdvokat i BAHR

Jøtun vil diskutere fordeler og ulemper med det å investere gjennom norske vs. utenlandske strukturer.

Jøtun er nestleder i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hun har ansvaret for markedsgruppens produktlinje «skatt og struktur», og arbeider hovedsakelig med norske og grenseoverskridende skatterettslige problemstillinger, samt strukturelle spørsmål i forbindelse med transaksjoner, herunder investeringer, omorganiseringer og realisasjoner.

Etter den faglige delen, som avsluttes kl. 17.30, inviteres det til sosial mingling med mat og drikke frem til kl. 19.30.

Velkommen!

 

Loading video ...
close