Events

Seminar | Fundraising for andre fond enn PE-fond – «AIF eller ikke» og tilhørende muligheter/utfordringer

  • February 13, 2019
  • 16:30 - 19:00
  • BAHR,Tjuvholmen Allé 16
Foto: Shutterstock

BAHR har gjennom en årrekke bistått forvaltere med fundraising til alle typer fond innenfor og utenfor Norge, både private equity-fond, eiendomsfond, hedgefond, fond-i-fond, fond for ko-investering, mv.

Evnen til å gjennomføre vellykkede fundraisinger er en grunnleggende forutsetning for virksomheten til fondsforvaltere. Uten fundraising, ingen kapital. Nye forvaltere må lære seg faget, mens eksisterende aktører må holde seg oppdatert. Videre er fundraisingmarkedet i stadig utvikling, noe som byr på både muligheter og utfordringer.

BAHR behandler i en seminarrekke utvalgte og praktisk viktige fundraising-temaer og inviterer nå til det andre seminaret i rekken.

 

Temaet for seminaret er:

Fundraising for andre fond enn private equity-fond – «AIF eller ikke» og tilhørende muligheter/utfordringer

Seminaret vil ta for seg vårt syn på det sentrale spørsmålet om når ulike
strukturer er et «alternativt investeringsfond» omfattet av lov om forvaltning av alternative investeringsfond, og hvilke muligheter som ligger her. Vi vil også berøre hvilken annen regulatorisk klassifisering som kan være aktuell for ulike investeringsstrukturer.

Etter den faglige delen, som avsluttes kl. 17:30, inviteres det til mingling med mat og drikke frem til kl. 19:00.

Loading video ...
close