Events

Seminar i selskapsrett | Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis.

  • February 17, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det andre seminaret i rekken er temaet:

STYRETS ANSVAR NÅR SELSKAPET ER I FINANSIELL KRISE. LÆRDOMMER FRA PRAKSIS.

Når et aksjeselskap får økonomiske problemer, må styret ta stilling til flere vanskelige spørsmål som kan utsette styremedlemmene for personlig ansvar. Dette gjelder blant annet følgende spørsmål:

1. Hvilke interesser skal styret ivareta?
2. Styrets ansvar når et datterselskap yter lån eller sikkerhet til fordel for et morselskap med økonomiske problemer
3. Styrets ansvar når det inngås avtaler med hovedaksjonæren
4. Styrets plikt til å
a) holde seg oppdatert og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet
b) informere kontraktsparter om selskapets økonomiske stilling
c) begjære oppbud i tide
5. Kan styret ansvarsfritt bryte selskapets låneforpliktelser?

Disse spørsmålene vil bli besvart med utgangspunkt i faktum fra noen kjente saker der styrets ansvar har blitt vurdert.

Foredragsholdere:

Erik Langseth og Atle J. Skaldebø-Rød, partnere i BAHR

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close