Events

Seminar i selskapsrett | Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

  • February 8, 2023
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo

Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale lages, gir noen tips om utformingen av de ulike bestemmelsene avhengig av om man er majoritets- eller minoritetsaksjeeier, herunder hvordan partenes exit fra selskapet kan og bør reguleres.

Vi redegjør blant annet for:

  1. Disposisjonsforbud, forkjøpsrett, medsalgsrett, medsalgsplikt (drag-along og tag-along)
  2. Styresammensetning og vetoretter
  3. Kapitalisering av selskapet
  4. Utdelinger
  5. Håndtering av tvister og brudd på aksjonæravtalen

Foredragsholdere: Erik Langseth og Øystein Guvåg

Sign up
Add to Calendar 20230208 9:00 20230208 10:00 Europe/Oslo Seminar i selskapsrett | Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres? More: Seminar i selskapsrett | Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres? BAHR, Oslo Advokatfirmaet BAHR seminar-i-selskapsrett-hvordan-bor-en-aksjonaeravtale-utformes-og-partenes-exit-fra-et-aksjeselskap-reguleres
Loading video ...close