Events

Seminar i selskapsrett | Nærståendetransaksjoner og likebehandlings- og inhabilitetsreglene

 • March 16, 2022
 • 9:00 - 10:00
 • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det fjerde seminaret i rekken er temaet:

Nærståendetransaksjoner og likebehandlings- og inhabilitetsreglene

I dette foredraget behandles:

 1. Hvilke saksbehandlingsregler må følges når et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap inngår en avtale med en nærstående?
 2. Kravene til likebehandling av aksjeeiere, herunder
  • I hvilken grad styret kan tilgodese en hovedaksjeeier som stiller betingelser for å samtykke til en emisjon, restrukturering, mv.
  • Adgangen til å gjennomføre rettede emisjoner
  • Konsekvensene av brudd på likebehandlingsreglene
 3. Inhabilitetsreglene, herunder
  • Hva skal til for at et styremedlem eller daglig leder må anses inhabil?
  • Hvordan behandles en inhabilitetsinnsigelse?
  • Hva er virkningene av inhabilitet – når den avdekkes henholdsvis før og etter at beslutning er truffet

 

Foredragsholdere:

Erik Langseth og Asle Aarbakke, partnere i BAHR 

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Loading video ...
close