Events

Seminar i selskapsrett | Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

  • March 30, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det femte seminaret i rekken er temaet:

HVORDAN BØR EN AKSJONÆRAVTALE UTFORMES OG PARTENES EXIT FRA ET AKSJESELSKAP REGULERES?

Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale lages, gir noen tips om utformingen av de ulike bestemmelsene avhengig av om man er majoritets- eller minoritetsaksjeeier, herunder hvordan partenes exit fra selskapet kan og bør reguleres.

Vi redegjør blant annet for:

  1. Disposisjonsforbud, forkjøpsrett, medsalgsrett, medsalgsplikt (drag-along og tag-along)
  2. Styresammensetning og vetoretter
  3. Kapitalisering av selskapet
  4. Utdelinger
  5. Håndtering av tvister og brudd på aksjonæravtalen

 

Foredragsholder:

Erik Langseth, Partner i BAHR 

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Loading video ...
close