Events

Seminar i selskapsrett | Incentivprogrammer for de ansatte. Hvordan bør de utformes?

 • April 20, 2022
 • 9:00 - 10:00
 • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det sjette seminaret i rekken er temaet:

Incentivprogrammer for de ansatte. Hvordan bør de utformes?

Aksjelovens regler om sikkerhet og annen finansiell bistand ved oppkjøp volder mye bryderi i praksis. Det samme gjelder reglene om kreditt i konsernforhold. I foredraget redegjøres det for:

 1. Ulike typer incentivprogram
  • Bonus
  • Opsjonsprogram, syntetisk og aksjebasert
  • Aksjeprogrammer
 2. Skattereglene, herunder siste tids endringer og presiseringer og betydning for valg av ordning
 3. Begrensninger i aksjelovene
 4. Anbefalingene i NUES
 5. Hvilket incentivprogram bør velges?

ForedragsholderE:

Erik Langseth og Camilla Jøtun, partnere i BAHR 

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close