Events

Seminar i selskapsrett | Sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering og kreditt i konsernforhold

  • May 4, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det syvende seminaret i rekken er temaet:

Sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering og kreditt i konsernforhold

Aksjelovens regler om sikkerhet og annen finansiell bistand ved oppkjøp volder mye bryderi i praksis. Det samme gjelder reglene om kreditt i konsernforhold. I foredraget redegjøres det for:

  1. En oversikt over de alminnelige regler om kreditt i konsernforhold
  2. Styrets plikt til å ivareta selskapsinteressen og sikre selskapet et armlengdes vederlag
  3. Oppkjøpsfinansiering. To feller i forarbeidene og departementets tolkningsuttalelse
  4. Brudd på aksjeloven § 8-10, ugyldighet og erstatningansvar
  5. Hva bør selskapet påse for å oppfylle reglene og unngå styreansvar og brudd på låneavtaler?
  6. Hva bør bankene gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet blir ugyldige?

 

Foredragsholder:

Erik Langseth, Partner i BAHR 

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close