Events

Seminar i skatterett | Konsernbidrag – hva er viktig å tenke på?

  • February 28, 2023
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR/Teams

Hvert selskap i et konsern er et eget skattesubjekt som tilordnes egne inntekter og kostnader. I utgangspunktet får et konsernselskap med skattemessig overskudd derfor ikke utnyttet skattemessig underskudd i et annet konsernselskap. Skatteloven åpner imidlertid for samordning gjennom konsernbidrag – en form for «overskuddsoverføring» fra konsernselskaper i skatteposisjon til konsernselskaper utenfor skatteposisjon. Avgiver av konsernbidraget får fradrag, mens mottaker av konsernbidraget får skattepliktig inntekt.

 

Hva er vilkårene for å gi konsernbidrag med slik skattemessig effekt? Hvilke selskapsrettslige regler er det viktig at man følger, og hva skjer om man skulle bomme? Hvordan endrer man konsernbidrag for tidligere inntektsår, og hva i all verden er sirkelkonsernbidrag? Hvordan fungerer det med konsernbidrag i de ulike grunnrenteskatteregimene? EØS-avtalen har tvunget Norge til å åpne for konsernbidrag over landegrensene, men hvor praktisk er det? Hvilke opplysninger knyttet til konsernbidraget er det viktig at man gir skattemyndighetene i forbindelse med skattemeldingen?

 

Velkommen til morgenseminar i våre lokaler i Oslo! Det er også mulig å følge seminaret via Teams.

 

Foredragsholdere: Joachim M. Bjerke og Simen Skjold Søgaard

Loading video ...
close