Events

Utsatt til august – Seminar: Investering i private equity

  • June 8, 2022
  • 16:30 - 19:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Allokeringen av kapital til alternative investeringer har vært økende de siste årene, og er fortsatt stadig økende. Dagens økonomiske klima, med krig i Europa og høyere rente er på vei, vil neppe snu denne trenden med det første.

Men hvordan får ulike investorer tilgang til alternative investeringsprodukter som ikke selges på en markedsplass slik som noterte papirer og tradisjonelle verdipapirer? Og hvorfor er private equity egentlig en så attraktiv aktivaklasse?

BAHR har arbeidet med ulike kapitalforvaltere og fondsstrukturer siden begynnelsen av 2000-tallet. Det være seg eiendomsfond, private equity/venture fond eller hedgefond, så har BAHR bistått og fulgt tett mange av de kapitalforvalterne som har etablert seg i Norge siste 20 årene – både på forvaltersiden og investorsiden.

Vi inviterer  til det andre av flere seminarer som retter oppmerksomheten mot kapitalforvaltning som sådan, og private equity / venture spesielt.

Program
  • BAHR vil først innlede om hvordan ulike investorer kan få tilgang til investering i private equity, fra profesjonelle investorer, family offices til ikke-profesjonelle (30 min).
  • Deretter vil Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum, dele sine synspunkter på hvorfor man bør investere i private equity. Dette vil også bli illustrert med Argentum sin egen investeringsvirksomhet og resultater gjennom mer enn 20 år (45 – 60min.).
  • Seminaret avsluttes med mingling med servering – hvor det også blir mulighet for å diskutere og utveksle erfaringer med andre bransjekollegaer.
Om foredragsholderne

Joachim Høegh-Krohn, Administrerende direktør Argentum Fondsinvesteringer

Joachim Høegh-Krohn har over 20 års erfaring fra kapitalforvaltning og har ledet Argentum siden 2006.

Han har tidligere vært administrerende direktør i DNB Kapitalforvaltning, investeringsdirektør i Vital Forsikring og ledet flere forretningsenheter i Vital Forsikring.

Han har vært forsker ved SNF, NTNU og NHH, og han har en doktorgrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole.

 

Peter Hammerich, Partner og leder for BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning & private equity

Peter Hammerich har ledet BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning & private equity siden 2005.

Han arbeider med ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere herunder finansinstitusjoner, investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, PE-fond, hedgefond og statlig eide investeringsselskaper. ​​Peter er spesielt engasjert innen compliance, fondsetablering, pensjon, skatt og regulatoriske spørsmål.

Han er anerkjent i uavhengige ratinger som en av de ledende nordiske rådgivere innenfor disse feltene.​

Loading video ...
close