Events

Seminar | Leverandørindustriens rolle og mulighet i utviklingen av norsk havvind

Regjeringens utlysning av de første konsesjonene for norsk havvind på Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord er første steg i utviklingen av en ny norsk næring. Ambisjonene for norsk havvind krever at det bygges opp en ny leverandørkjede med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kostnadseffektivitet til å møte behovene fremover. Derfor er krav om positive lokale ringvirkninger et viktig prekvalifiseringskrav, uttrykt gjennom krav om kompetanseutvikling, erfaringsutvikling for små- og mellomstore bedrifter, og generell utvikling av leverandørindustrien. Dette skaper en gjensidig avhengighet mellom prosjekteierne, leverandørene og myndighetenes ønske om en storstilt utvikling av norsk havvind.

 

Vi ser nærmere på hvilke muligheter konkurranseformen og prekvalifiseringsreglene åpner for norske leverandørbedrifter. Mange norske leverandørbedrifter har erfaring fra olje- og gassbransjen, og vi vil se på hva som blir likt og hva som blir annerledes med havvind. Det gjelder både muligheter som ligger i konsesjonskravene, og hvilke kontraktsstrategier vi forventer å se fremover for leverandørbedriftene.

 

Vi ønsker velkommen til klientseminar i BAHRs lokaler i Bergen den 20. juni kl 15.00 – 16.30, med etterfølgende mingling og lett servering.

 

Program:

  • Stig Klausen Engelhart, Partner: Utlysning av de første norske havvindkonsesjonene
  • Jon Christian Thaulow, Partner: Prekvalifiseringskravene og mulighetene for norske leverandørbedrifter
  • Eirik Høiby, Specialist Partner: Kontraktsformater og kontraktsstrategier
Loading video ...
close