Events

Seminar | ny lov om forretningshemmeligheter

  • January 14, 2020
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Tirsdag 14. januar 2020 inviterer BAHR til morgenseminar om ny lov om vern av forretnings­hemmeligheter. Programmet byr blant annet på et innlegg fra Kristian Østby-Deglum, advokat i Kongsberg Gruppen ASA, som vil belyse betydningen av forretnings­hemmeligheter fra et industri­perspektiv.

Immaterielle eiendeler utgjør en stadig større andel av virksomheters verdi. Eksklusivitet til kunnskap og informasjon er en viktig verdidriver og for mange virksomheter en avgjørende faktor for virksomhetens konkurranseevne.

Justis- og beredskapsdepartementet la høsten 2019 frem et forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter. Lovforslaget gjennomfører EUs forretningshemmelighetsdirektiv, og er ventet å tre i kraft i 2020. Loven utgjør et velkomment bidrag til klargjøringen av rettsstillingen til både arbeidsgivere og ansatte. Loven søker blant annet å ivareta hensynet til beskyttelse av virksomheters investeringer i forskning og utvikling på den ene siden, og arbeidstakeres mobilitet på den andre siden.

I dette seminaret skal vi blant annet se nærmere på hvilke tiltak en virksomhet bør iverksette for (i) å sikre vern om virksomhetens konfidensielle informasjon, (ii) å redusere risikoen for at egne ansatte rettstridig utnytter tredjeparters forretningshemmeligheter, og (iii) redusere risikoen for at tidligere ansatte rettstridig utnytter virksomhetens egne forretningshemmeligheter.

Program

  1. Ny lov om vern av forretningshemmeligheter – Hva er nytt? v/ Eirik Basmo Ellingsen
  2. Vern av forretningshemmeligheter fra et industriperspektiv, v/ Kristian Østby-Deglum
  3. Forretningshemmeligheter i et avtale- og arbeidsrettsperspektiv, v/ Rajvinder Singh Bains
  4. Forretningshemmeligheter i rettergang, v/ Are Stenvik

Se vårt nyhetsbrev som beskriver rammen for den nye loven her.

 

Loading video ...
close