Events

Seminar | Due diligence av eiendomsselskaper

  • November 28, 2019
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om eiendomstransaksjoner med partner Erik Langseth og advokat Ole Andreas Dimmen som foredragsholdere.

Tredje seminar i rekken har som tema:

DUE DILIGENCE-HÅNDTERING AV FUNN OG RISIKOFORDELING I KJØPEKONTRAKTEN – NOEN TIPS

Ved kjøp av næringseiendom vil det ofte avdekkes negative forhold ved eiendommen eller selskapet, for eksempel ved at kjøper i sin due diligence før signering av kjøpekontrakten oppdager manglende garantier fra leietakerne eller ferdigattester, potensielle tvister om atkomst til eiendommen eller annet. De negative forhold kan også inntre etter kontraktssignering, men før overtakelse, f.eks. en leietaker får betalingsproblemer, bygget blir skadet eller det gis et pålegg om utbedring av bygget.

I foredraget redegjør vi for hvordan selger og kjøper i kjøpekontrakten kan og bør regulere funn i en forutgående due diligence og risikoen for ubehagelige overraskelser etter signering, og de alternative løsninger som kan bidra til at partene blir enige om risikofordelingen i kjøpekontrakten.

Loading video ...
close