Events

Rentebegrensning – nye regler og praktiske utfordringer

  • September 12, 2019
  • 8:30 - 9:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Norge har hatt regler som begrenser rentefradrag siden 2014. Før 2019 begrenset reglene kun fradrag for renter betalt til «nærstående» (og enkelte eksterne lån som var sikret av en nærstående), og man vurderte hvert selskap for seg. Fra og med 2019 begrenser reglene fradrag for renter på «alle» lån (også eksterne). Denne begrensningen gjelder for «selskap i konsern». Selskaper utenfor konsern skal (langt på vei) følge de gamle reglene. De nye reglene er til dels kompliserte og reiser flere praktiske problemstillinger. Høringsnotat med forslag til nye endringer av reglene ble publisert i juni i år.

BAHR inviterer til morgenseminar hvor vi vil gi en innføring i de nye reglene og praktiske problemstillinger for aktører i kapitalforvaltningsbransjen. Vi vil blant annet se på hvordan de nye reglene får anvendelse på ulike investerings- og fondsstrukturer, praktiske utfordringer ved anvendelse av unntaksreglene, struktureringsmuligheter, samt hvorvidt det er noe å hente på å strukturere utenfor Norge.

For en kort innføring i reglene forut for seminaret, se her.

Foredragsholderne vil være tilgjengelige for spørsmål og diskusjon frem til kl. 10.00.

Loading video ...
close