Events

Seminar | Tilpasning av bemanning i krevende tider

Mange virksomheter er nå i en fase hvor det er behov for å se på tilpasninger av virksomheten. Hvordan man kan ivareta både virksomhetens behov og de ansatte på best mulig måte, er alltid viktig når slike vurderinger skal vurderes og eventuelt gjennomføres. I dette seminaret vil arbeidslivsgruppen i BAHR i samarbeid med Corporate Communications og AS3 Norge gi deltakerne et helhetlig perspektiv på de ulike prosessene. På seminaret vil følgende hovedtemaer belyses fra ulike vinkler:

  • Omorganisering (justering av roller/organisasjon/oppgaver)
  • Nedbemanning/permittering
  • Salg av aksjer
  • Fisjon/fusjon – virksomhetsoverdragelse (hel/delvis)

Arbeidslivsgruppen i BAHR vil gi et overblikk over de rettslige sidene, mens Corporate Communications og AS3 vil fokusere særlig på intern/ekstern kommunikasjon og god håndtering av ansatte som slutter.

Seminaret avholdes den 15. mars 2023, kl. 11.00 – 12.00. I etterkant av seminaret inviterer vi til tapas-lunsj og mingling.

Vi håper å se deg!

Loading video ...
close