Events

Seminar | Varsling på arbeidsplassen – hva bør arbeidsgiver gjøre med det egentlige problemet?

  • October 20, 2021
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR og Livestream

Håndteringen av varsling etter reglene i arbeidsmiljøloven er noe mange har hørt om i løpet av de siste årene. Ikke minst etter at det ble gjort en del endringer i reglene så sent som i januar 2020.

I mange tilfeller så følges varslingssaker opp med å igangsette såkalte «faktaundersøkelser». Men løser slike prosesser og undersøkelser det egentlige problemet? Eller lager det bare enda flere utfordringer for de involverte? Hva bør ledelsen eller styret gjøre – og ikke gjøre? 

_____

BAHRs Arbeidslivsgruppe  inviterer til morgenseminar om disse vanskelige vurderingene. Vi samarbeider med den anerkjente stiftelsen AFF, og programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil sammen med BAHR-teamet bidra med innspill og råd.

Servering av smoothies, kaffe og te fra kl. 08.30.

Fagdelen starter kl. 09.00

Begrenset antall plasser, men også mulighet for å delta via Livestream.

Deltakerlink for digital deltakelse sendes ut to dager før seminaret.

***

Mer om Hans Morten Skivik 

Hans Morten Skivik er cand.polit. i pedagogikk og er utdannet psykoterapeut. Foruten dette har han masterutdanning innen både kompleksitet, konflikthåndtering og forhandling. Han har 20 års konsulenterfaring og over fem års ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. De siste årene har han gitt ut flere bøker innen relevante fagområder. Skiviks kjernekompetanse er konfliktforebygging og håndtering samt endringsledelse. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og rådgivning av ledere på høyt nivå. Han er også en etterspurt foredragsholder.

Loading video ...
close