Events

Seminar | Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

  • December 4, 2019
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om selskapsrett og transaksjoner. Seminarene passer for både advokater og ikke-advokater.

 

Tema for fjerde og siste seminar i rekken er:

Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

Når et aksjeselskap får økonomiske problemer, må styret ta stilling til flere vanskelige spørsmål som kan utsette styremedlemmene for personlig ansvar. Dette gjelder blant annet:

  • I hvilken grad kan et selskap ivareta konsernets interesser på bekostning av selskapets interesse?
  • Styrets forpliktelser når selskapet inngår avtaler om lån/sikkerhet eller salg av vesentlig virksomhet til aksjeeiere eller andre nærstående
  • Styrets plikt til å holde seg oppdatert og håndtere brudd på selskapets låneavtaler og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Hvor lenge kan styret kjempe for selskapets overlevelse før det må begjære oppbud?

Disse spørsmålene vil bli besvart med utgangspunkt i faktum fra tidligere konkurser der styrets ansvar har blitt grundig vurdert.

Foredragsholdere: Erik Langseth og Atle J. Skaldebø-Rød, begge partnere i BAHR

 

 

 

Loading video ...
close