Events

Studentseminar | EUs grønne investeringsstrategi

EU har vedtatt ambisiøse klimamål som krever store investeringer i energiomstilling. Ny sekundærlovgivning, blant annet gjennom prosessen med vedtakelse av “Fit for 55”-pakken, er et sentralt virkemiddel for å nå målene. Seminaret gir en oversikt over de sentrale lovgivningsinitiativene som skal fremme energiomstilling, og sammenhengen i regelverket.

Vi ønsker studenter velkommen til seminar!


Seminaret er en del av KLIMAUKA 2022 arrangert av Juridisk klimaforening og Enviro Bergen. 

Loading video ...
close