Events

Studentseminar | Fagdag i skatterett

  • October 31, 2019
  • 13:00 - 18:00
  • Finansdepartementet og BAHR

Finansdepartementet og  BAHR inviterer til fagdag i skatterett, med fokus på aksjebeskatning. Fagdagen passer best for studenter som tar Skatterett II (JUS5980).

Arrangementet varer fra kl. 13.00 til kl. 18.00 og består av to deler.

Del I

Tema: Foredrag om aksjonærmodellen og fritaksmetoden v/ Finansdepartementet

Sted: Finansdepartementet, Akersgt. 40
Tid: 31. oktober kl. 13.00 – kl. 15.00

Det må påregnes noe tid til registrering av hver enkelt deltaker hos Finansdepartementet. Deltakerne må derfor medbringe gyldig identifikasjon og møte opp i god tid før foredraget starter.

Del II

Tema: Teori- og praktikumsoppgave i skatt v/ Professor emeritus Frederik Zimmer og BAHR

Sted: BAHR, Tjuvholmen allé 16
Tid: 31. oktober kl. 16.00 – kl. 18.00

Teorioppgaven og praktikumsoppgaven vil bli sendt ut i forkant av fagdagen. Av hensyn til det faglige utbyttet av seminaret, anbefaler vi at dere forsøker å løse begge oppgavene før seminaret.

Det vil bli lett servering hos BAHR fra kl. 15.30 og frem til oppgavegjennomgangen starter.

Meld deg på innen 25. oktober 2019

VELKOMMEN!

Loading video ...
close