Events

Studentseminar i Oslo | Sivilprosess

Krav til søksmålsgjenstand og rettslig interesse i sivile saker

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar ved partner og advokat (H) Atle Skaldebø-Rød og advokat Bodil Kristine Høstmælingen.

Seminaret passer godt for studenter som tar JUS 4211, og består av en teoretisk del og en praktisk del med oppgaveløsning. Formålet er å gi studentene en eksamensrettet innføring i emnet, i kombinasjon med praktiske grep om og forståelse for hvordan søksmålsbetingelsene fungerer i praksis. Den praktiske oppgaven vil bli løst i aktivt samarbeid med studentene.

Frokost serveres fra kl 08.15.

Velkommen!

Loading video ...
close