Events

Studentseminar | Skatterett

Vi har gleden av å invitere til eksamensrettet seminar for studenter som tar Skatterett 1 (JUS5981). Sentrale skatterettslige problemstillinger i pensum  vil bli illustrert gjennom praktiske eksempler.

Seminaret består av 3 faglige bolker á 45 minutter som holdes av to av BAHRs skatteeksperter, partnerne Camilla Jøtun og Joachim M. Bjerke.

Det er lett servering i pausene (2 x 15 minutter).

Velkommen!

Loading video ...
close