Events

Webinar | Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

  • April 30, 2020
  • 8:30 - 10:00
  • Webinar

Vi har gleden av å invitere til webinar ved partner og advokat (H) Atle J. Skaldebø-Rød og advokat Bodil Høstmælingen med tema:

 

Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

 

Seminaret passer godt for studenter som tar JUS 2211 – Forvaltningsrett.

Webinaret behandler et sentralt læringskrav innen emnet, som BAHRs tvisteløsningsgruppe har omfattende praktisk erfaring med.

Vi vil avslutningsvis legge opp til en Q&A.

Begrenset med plasser! Påmeldingsfrist 28. april.

Innloggingsdetaljer vil bli tilsendt på e-post i forkant av webinaret.

Loading video ...
close