Events

Webinar | Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

  • November 24, 2020
  • 9:00 - 10:30
  • Digitalt

Vi har gleden av å invitere til webinar ved partner og advokat (H) Atle J. Skaldebø-Rød og advokat Bodil Høstmælingen.

Seminaret passer godt for studenter som tar JUS 2211 – Forvaltningsrett (UiO), Forvaltningsrett II (UiB) og 2. avd. (UiT).  Webinaret behandler et sentralt læringskrav innen emnet, som BAHRs tvisteløsningsgruppe har omfattende praktisk erfaring med.

Vi vil avslutningsvis legge opp til en Q&A. Frist for påmelding 20. november. Link til webinaret vil bli sendt ut i forkant av webinaret.

Loading video ...
close