Charlotte Håkonsen har tiltrådt som partner i BAHR

Charlotte Håkonsen tiltrådte som ny partner i BAHR 6. august. Hun er tilknyttet firmaets markedsgruppe for industri, handel og arbeidsliv og kompetansegruppene Compliance and Risk Management, Corporate M&A, Industri, Kontraktsrett, samt Selskapsrett.
Charlotte Håkonsen

Håkonsen kommer fra stillingen som Head of Legal and Compliance i Akastor ASA, en stilling hun har hatt siden 2014. Før Akastor var Håkonsen åtte år i BAHR som advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat.

Håkonsen har bred erfaring fra rådgivning knyttet til fusjoner og oppkjøp, restruktureringer og ulike samarbeidsavtaler for ulike handels- og industribedrifter, samt for investeringsselskaper. Gjennom sitt tidligere arbeid i BAHR, samt fra stillingen som Head of Legal and Compliance i børsnoterte Akastor ASA, har Håkonsen også lang erfaring i å bistå med selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger, samt innenfor områder som corporate governance, compliance og risiko-håndtering. Håkonsen bistår både unoterte og noterte selskaper.

Share aticle to
Loading video ...
close