Knut Ekern ny Specialist Partner i BAHR

Vi har gleden av å ønske Knut Ekern velkommen som Specialist Partner i BAHR. Ekerns tiltreden innebærer en styrking av BAHRs skattekompetanse, særlig innen fornybar energi.

Ekern har mer enn 25 års erfaring som rådgiver innen skatt og tilgrensende områder for større private og offentlig eide industriforetak, spesielt innen fornybar energi og annen infrastrukturbasert virksomhet. Med omfattende kompetanse og erfaring fra større prosjekter, er han en høyt verdsatt rådgiver og anerkjent av bl.a. Chambers Europe og World Tax for sin ekspertise.

Share aticle to
Loading video ...
close