Lars Knem Christie ny partner i BAHR

Lars Knem Christie tiltrådte som partner i BAHR t 3. april 2018. Christie kommer fra Advokatfirmaet Selmer hvor han var partner og ledet firmaets børsavdeling.

Christie har nesten 20 års erfaring fra kapitalmarkedet og regnes som en av Norges fremste spesialister innen børs- og verdipapirrett, samt corporate governance. Han har omfattende erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner herunder børsnoteringer, emisjoner og public M&A, og han har vært rådgiver i flere av de største børstransaksjonene i Norge de senere årene. I årene 2005 – 2006 var Christie advokat ved Oslo Børs. Han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett, vært foreleser på Oslo Børs sitt børskurs for styremedlemmer i børsnoterte virksomheter, er hyppig benyttet som foredragsholder innen børsrett, og er medlem i redaksjonsrådet for Tidsskrift for forretningsjus.

Internasjonale ratingbyråer omtaler Christie som en av Norges ledende advokater innen fagområdet “Capital Markets”. Han har i en årrekke blitt stemt frem som en av landets fremste advokater innen fagkategorien “Emisjoner og børsnoteringer” i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Christie er utdannet Cand.jur. ved Universitetet i Oslo, og har Master of Corporate and Commercial Law fra the London School of Economics.

Share aticle to
Loading video ...
close