Nye medarbeidere til BAHR

Vi ser etter flere medarbeidere innenfor konkurranserett og søker etter advokatfullmektig og konkurranseøkonom

Advokatfirmaet BAHR AS er et rendyrket norsk forretningsadvokatfirma som bistår både norsk og internasjonalt næringsliv samt offentlig forvaltning. Vi er omkring 200 medarbeidere med en sterk firmakultur som innebærer felles holdninger til faglig nivå, service, lagarbeid og ambisjoner. Vi skal levere juridisk bistand av ypperste kvalitet til våre klienter, og våre medarbeidere skal oppleve sitt arbeid som meningsfylt og personlig utviklende.

Advokatfullmektig

Vi søker advokatfullmektig med interesse for og erfaring fra arbeid med konkurranserett. Arbeidsoppgavene består i å gi råd til  BAHRs klienter i spørsmål som involverer norsk og EU/EØS konkurranserett, og opptre utad for klientene overfor konkurransemyndigheter, domstoler og andre. Kandidater med 2-3 års erfaring fra arbeid med konkurranserett oppfordres til å søke.

Økonom

Vi søker en økonom med interesse for og erfaring med arbeid innen konkurranseøkonomi.  Økonomisk teori og kvantitative analyser får stadig økt betydning for konkurransreglenes anvendelse og vi ser derfor behov for å styrke vår kapasitet innenfor konkurranseøkonomi.  BAHR har som ett av få advokatfirmaer en ansatt senior konkurranseøkonom.  Økonomen vil arbeide integrert i team med BAHRs advokater sammen med vår erfarne konkurranseøkonom.  Som for advokatfullmektigene vil konkurranseøkonomens arbeid  bestå i å gi råd til BAHRs klienter og å bistå disse utad overfor konkurransemyndigheter, domstoler og andre samt å koordinere samarbeid med eksterne konkurranseøkonomer i saker hvor det er nødvendig. Kandidater med 2-3 års erfaring oppfordres til å søke.

Konkurranserett i BAHR

BAHRs konkurranserettsgruppe er blant de største og mest erfarne fagmiljøene for konkurranserett i Norge og ledende innen konkurranserettslig rådgivning og håndtering av komplekse myndighetsprosesser. Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere og legger stor vekt på å forstå deres virksomhet. Vi har bistått en rekke nasjonale og internasjonale aktører med å få deres oppkjøp og fusjoner godkjent av Konkurransetilsynet, EU-kommisjonen og andre relevante konkurransemyndigheter. Vi har også bred erfaring med rådgivning knyttet til konkurransereglenes forbudsbestemmelser og med å bistå klienter som etterforskes for mulige brudd på konkurransereglene. I tillegg har vi erfaring fra “follow-on” erstatningssaker som ofte kommer i etterkant av sanksjoner, og vi hjelper til med å etablere compliance-programmer tilpasset den enkelte virksomhet.

Hva vi ser etter

Hvis du ønsker å arbeide i et ledende, hektisk og dedikert forretningsadvokatmiljø samt utvikle deg ved å samarbeide med noen av landets fremste advokater i krevende oppdrag for spennende klienter, så kan BAHR være noe for deg. De som passer best i BAHR er nysgjerrige, løsningsorienterte og engasjerte lagspillere som liker å oppnå ekstraordinære resultater for BAHRs klienter. Videre forutsetter vi at du har vilje og ønske om å lære. Vi kan tilby faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø som gir gode muligheter for personlig utvikling.

Blir du med på laget?

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med leder av vårt konkurranserettsteam Helge Stemshaug eller partner Beret Sundet.

For spørsmål om økonomistillingen kan Seniorøkonom Harald K. Selte kontaktes.

Søk stilling her
Share aticle to
Loading video ...
close