Thomas K. Svensen ny Managing Partner i BAHR

Thomas K. Svensen er utnevnt som ny Managing Partner i Advokatfirmaet BAHR AS. Han etterfølger Morten P. Smørdal som har ledet BAHR siden 2011.

Thomas K. Svensen overtar med virkning fra 1. april 2019. Ved siden av å være Managing Partner vil Svensen fortsette som advokat og rådgiver.

– Thomas K. Svensen skal lede BAHR i en tid hvor advokatbransjen er i endring og vi som firma skal posisjonere oss for fremtiden. Foruten å være en dyktig advokat, er Thomas en utpreget kommersiell, strukturert og visjonær leder. Partnerskapet er derfor svært glad for at Thomas har takket ja til å aksle ledertrøyen i BAHR, sier BAHRs styreleder Richard Sjøqvist.

Thomas K. Svensen er tydelig på at han har klare ambisjoner for BAHR.

– BAHR er et unikt felleskap som hele tiden jobber for at klientene våre skal få markedets beste bistand. Nå blir min oppgave å bidra til at vi befester BAHRs posisjon som et innovativt og ledende advokatfirma med kompetanse som etterspørres nasjonalt og internasjonalt, poengterer Svensen.

Morten P. Smørdal har i løpet av sin tid som Managing Partner også virket som advokat. Han vil nå vie sin fulle tid til å bistå BAHRs klienter.

***

Nærmere om Thomas K. Svensen:

Thomas K. Svensen (46) er født og oppvokst i Bergen og ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1997. I 2002 fikk han møterett for Høyesterett. Svensen ble partner i BAHR i 2015. Han kom da fra Wiersholm hvor han hadde vært partner siden 2006. Før dette var han advokat hos Regjeringsadvokaten og management konsulent i McKinsey & Company.

Som leder av BAHRs markedsgruppe for energi og naturressurser har Svensen hovedsakelig jobbet med energirelaterte klienter, med hovedvekt på petroleumssektoren og vannkraft. Han har vært involvert i en rekke av de største energirelaterte transaksjonene i Norge de siste årene. Han har også bred erfaring fra tvistehåndtering og har vært involvert i en rekke nasjonale og internasjonale tvister.

Svensen er rangert som en av Norges fremste eksperter innenfor olje & gass samt sivilrettslig prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global, Chambers Europe og Legal 500. Han er også rangert som en av Norges ledende advokater innen kategorien olje og gass i Finansavisens advokatundersøkelse.

***

For ytterligere kommentarer kontakt:

Share aticle to
Loading video ...
close