To nye partnere i BAHRs Arbeidslivsgruppe

BAHR har utnevnt to nye partnere, begge tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for Arbeidsliv som ledd i firmaets satsing innenfor dette området. De nye partnerne Margrethe Meder og Tor Olav Carlsen vil sammen med bransjenestoren Tarjei Thorkildsen representere en særs kompetent og erfaren partnertrio i BAHRs Arbeidslivsgruppe.

Margrethe er anerkjent som en av landets ledende arbeidsrettsadvokater. Hun kom til BAHR fra NHO, hvor hun siden 2016 var avdelingsdirektør og leder for NHOs advokattjenester, et av de større arbeidsrettslige fagmiljøene i landet. Margrethe begynte som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling i 2008. Hun har også ført en rekke saker for Høyesterett hvor hun fikk møterett i 2017.

Tor Olav begynte sin karriere i BAHR i 2009, og returnerte i 2021 etter å ha vært henholdsvis konsernadvokat i Norsk Gjenvinning Norge AS (2016 – 2018) og juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter (2018 – 2021). Tor Olav har særlig fokus på individuell og kollektiv arbeidsrett, prosess, incentivordninger mv.

Arbeidslivsområdet har stor betydning i forretningslivet og har utviklet seg til et betydelig område i BAHR. Året 2022 har budt på flere interessante og omfattende endringer på arbeidslivsområdet. Videre har domstolene avsagt flere relevante dommer, og Høyesterett og Arbeidsretten har kommet med viktige avklaringer. Arbeidslivsgruppen har bidratt i flere av disse sakene.

Share aticle to
Loading video ...
close