Seminarrekke: Eiendomsutvikling = eiendom + utvikling

Eiendom med oppsidepotensial er interessant å investere i. Men det er ikke rett frem å hente ut dette potensialet. Utvikling av eiendom er strekt regulert. Det kan oppleves som begrensinger, men som også representere muligheter for den som har gjort hjemmeleksen. Vi kan bidra med noen gode råd på veien!

Velkommen til vår seminarrekke i BAHRs lokaler på Tjuvholmen. Du kan også delta via Livestream.

Seminarene vil bli ledet av de to erfarne advokatene Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Nore Nyhus i BAHRs eiendomsgruppe.

tidspunkt og temaer:

7. juni, kl. 08.00 – 10.00

The basics. Gangen i en reguleringssak, dispensasjoner, forhandling av utbyggingsavtale osv.

Hvordan henger dette sammen? Hvem gjør hva, og hvordan er det lurt å legge dette opp?

Påmelding her

 

10. juni, kl. 08.00 – 10.00:

Spleiselag i eiendomsutvikling når et område skal utvikles.

Hvilke verktøy gir loven? Hva bør man avtale og hvordan får man det til? Vi ser på grunneieravtaler, refusjon, bruk av utbyggingsavtale, rekkefølgekrav og de foreslåtte reglene om områdemodell. Det blir også en sving innom spørsmålet om det er mulig å redusere mva regningen.

Påmelding her

 

17. juni, kl. 08.00 – 10.00:

Adkomstvei må man ha. MEN HVORDAN FÅR MAN DET?

Og hvordan kan man være sikker på at man har tilstrekkelige rettigheter? Hva er et veilag og når kan man få naboen med å betale? Kan man ekspropriere seg en veirett og kan man stenge veien for andre? Når kan kommunen kreve dekket veikostander. Her er det mye å ta tak i.

Påmelding her

***

Vi serverer kaffe/te og smoothies.

 

Share aticle to
Loading video ...
close