Arbeidsliv

Blant firmaets viktigste klienter er store og mellomstore norske og internasjonale industri- og handels- og servicebedrifter, samt arbeidslivets organisasjoner. Våre klienter er aktive på forskjellige sektorer innen industri og handel i vid forstand, herunder media, detaljhandel, nærings- og nytelsesmidler og servicenæringen.

Våre tjenester

Vår bistand spenner fra løpende rådgivning knyttet bl.a. til kontrakter, rettighetsforhold og personalspørsmål, til enkeltstående transaksjoner så som kjøp og salg av virksomheter og omorganiseringer. Vi bistår styre og ledelse i spørsmål knyttet til virksomhetsstyring, deltar ved forhandlinger, utarbeider avtaler, selskapsdokumentasjon og annen dokumentasjon, gir råd om konkrete rettsspørsmål og opptrer som prosessfullmektig i tvister for domstoler og i voldgiftssaker. Våre advokater er spesialister innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, markedsføringsrett, distribusjons- og mellommannsforhold (inkl. kjededrift), tvisteløsning og offentlige rammevilkår.

De fleste bedrifter kan selv håndtere mange av de problemstillinger som oppstår i løpende arbeidsforhold. Men fra tid til annen kan bedriften stå overfor mer kompliserte arbeidsrettslige problemer. Riktig håndtering kan ha stor betydning.

Vi tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området. Vår bistand er innrettet både mot forretningsmessige transaksjoner og virksomhetens løpende arbeidsrettslige utfordringer. BAHRs arbeidsrettslige tjenester bygger på respekt for alle involverte, og vi tilstreber effektive løsninger basert på kommersiell forståelse. Vi utarbeider blant annet skreddersydde kompensasjons- og incentivordninger, og vi har bred erfaring med de utfordringer som kan oppstå i tilknytning til virksomhetens pensjonsordninger samt i prosesser overfor tillitsvalgte og fagforeninger.

Laster film...
Lukk