Finansregulatorisk

Regelverket for banker og andre finansforetak har gjennomgått en enorm forandring i nyere tid, og EØS-avtalen medfører at Norges finanslovgivning i stadig større grad blir importert direkte fra EU. BAHRs finansregulatoriske team har lang erfaring med å bistå norske finansforetak med komplekse regulatoriske spørsmål, og vi har gode relasjoner til finansmyndighetene og de sentrale bransjeorganisasjonene så som Finans Norge, ICMA, ISDA mv. Vi har lang erfaring i å navigere ukjent – og ofte uprøvd – finansregulatorisk farvann. Vårt team var med på å utvikle det gjeldende regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), og vi var juridisk rådgiver for den første verdipapiriseringen utført av en norsk finansinstitusjon noen sinne. I et regulatorisk landskap som blir stadig mer komplekst, arbeider vi for å gjøre våre finansklienters hverdag så enkel og forutsigbar som mulig.

Våre tjenester

  • Vi bistår våre klienter med alle typer finansregulatorisk rådgivning, herunder:
  • Etablering av nye banker, betalingsforetak og andre finansforetak herunder konsesjonsforhold, personvern, markedsføring mv.
  • Løpende rådgivning om rammevilkår og regulering for etablerte finansforetak
  • Dialog med tilsynsmyndigheter og regulerte or uregulerte markeder, herunder børs, OTC clearing m.v.
  • Krav til regulatorisk kapital og utstedelse av ansvarlig lånekapital (Tier 2), hybridkapital (AT1) mv.
  • Alle typer spørsmål knyttet til derivater og andre finansielle instrumenter
  • Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
  • EMTN-programmer og obligasjonsutstedelser i de norske og internasjonale kapitalmarkedene.
Laster film...
Lukk