Kapitalforvaltning og private equity

Omveltninger i finansmarkedene skaper utfordringer, men også store muligheter for den som evner å gripe dem. I en kompleks og skiftende verden er oppdatert spesialkompetanse, erfaring og inngående forståelse for gjeldende markedsforhold, utfordringer og aktører avgjørende for å lykkes.

Våre tjenester

Vår markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity bistår norske og utenlandske investeringsmiljøer med spørsmål knyttet til hele deres virksomhet, herunder organisering og etablering av forvaltningsmiljøer, regulatoriske forhold, incentivordninger, investeringsløsninger og -fond, samt den løpende investeringsvirksomheten – både i Norge og internasjonalt. En betydelig del av vår virksomhet gjelder bistand overfor norske og internasjonale private equity-investorer i forbindelse med ulike typer og stadier av en investering – fra etablering/vekstfase, via oppkjøp av unoterte og noterte selskaper, til salg eller annen form for exit.

Kapitalforvaltningsbransjen har gjennomgått store endringer og lovreguleringer og er i dag meget sammensatt og spenner vidt. Dette stiller store krav til aktørene i markedet. Vår markedsgruppe har fulgt bransjens utvikling fra dens spede begynnelse og kombinerer juridisk spisskompetanse med en dyp kjennskap til bransjen og dens særlige behov, innen alle deler av markedet. I alle sammenhenger kombineres vårt dedikerte miljø med firmaets øvrige kompetanseressurser i team skreddersydd for den enkelte klient og sak.

Laster film...
Lukk