Medierett er et dynamisk og høyst spesialisert felt. Konstant utvikling innen digital kommunikasjonsteknologi medfører raske endringen innen dette rettsområdet. BAHR rådgir selskaper som jobber direkte eller indirekte med å lage, arrangere, distribuere eller markedsføre musikk, film, teater, fjernsyn, radio, aviser, magasiner, bøker, idrett eller spill.

Vi fokuserer på å tilby våre klienter ledende juridisk fagkompetanse kombinert med spesialkunnskaper om mediebransjens forretningsmessige og politiske situasjon. Vårt Medieteam har grundig kjennskap til forskjellige typer kontrakter og bransjeavtaler som benyttes i forbindelse med produksjon og distribusjon av filmer, TV-programmer, radioprogrammer, musikk, bøker, tidsskrifter, dataspill og andre former for underholdning. I tillegg har våre spesialister omfattende erfaring med fremforhandling og utarbeiding av spesialtilpassede løsninger for aktører innen bransjen.

Rådgivningen er basert på vår praktiske erfaring og forståelse av klientenes virksomhet, forretningsstrategi og individuelle risikoprofil. Vi søker å sikre at vår juridiske rådgivning balanseres med en pragmatisk tilnærming og anerkjennelse av relevante regelverksrelaterte begrensninger så vel som forståelse av våre klienters forretningsmiljø og behov.

Vårt Medieteam jobber sammen med firmaets spesialister innen andre områder som åndsrett, IT-rett, markedsrett, konkurranserett og skatterett. Vi kan dermed tilby rådgivning som dekker hele spekteret innen medierett.

Våre tjenester

Vi tilbyr spesialistrådgivning relatert til:

 • Kringkasting og TV-distribusjon
 • Film- og TV-produksjon
 • Radiovirksomhet
 • Publisering i presse og litteratur
 • Spill og underholdningstjenester
 • Reklamevirksomhet
 • Regelverk
 • Radio- og TV-lovgivning
 • Opphavsrett og andre åndsrettigheter
 • Markedsrett
 • Saker relatert til konkurranserett
 • Markedsføring og personopplysninger
 • Problemstillinger relatert til åndsrett
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Problemstillinger relatert til selskapsrett
 • Finansiering
 • Skatt
 • Konfliktløsning, tvistemål og voldgift
Laster film...
Lukk